A A A

Egyesület bemutatása

Megalakulás: 1991-1992 során az akkori Népjóléti Minisztérium és a Drogmegelőzési Módszertani Központ és Ambulancia közös szervezésében megvalósult az első utcai szociális segítő képzés Magyarországon. E képzés végzős hallgatói 1992. április 17-én. megalapították az egyesületet, mely a kezdetben önkéntes tevékenységgel végzett utcai gondozó munkából kinőve, mára már szerteágazó tevékenységet ellátó, 30 főt foglalkoztató, Alacsonyküszöbű Ellátások Integrált Intézményeként működő társadalmi szervezetté vált. A működés biztosításához szükséges forrásokat állami támogatások, pályázati források, képzési tevékenységből származó bevételek és önkormányzati hozzájárulás, magánszemélyek, cégek adományai fedezik.

 

Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete önálló gazdálkodással működő, önálló jogi személyiség. 1998-tól közhasznú egyesület. Gazdálkodását az egyesület alkalmazásában álló gazdasági szakember irányítja és ellenőrzi.

 

Az egyesület küldetése: a halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküli emberek társadalmi reintegrációjának elősegítése, érdekvédelme, elsősorban a negatív diszkrimináció, a hátrányos megkülönböztetés megszüntetésével, mentális, fizikai állapotának javításával, a munkához jutás segítésével. Az utcai szociális munkát hivatásosan illetve önkéntesen végző emberek képzése, szakmai munkájuk koordinálása, tanácsadás.

 

Szervezeti ábra: