A A A
  • "ASZOT"
    "ASZOT"

"ASZOT"

Mi az alacsonyküszöb?

 

Az alacsonyküszöb kifejezés arra utal, hogy nem támasztunk magas elvárásokat a hozzánk segítségért fordulók felé. Anonim és önkéntes igénybevételre épülő szolgáltatás, amelynek célja az életmódváltozás elindítása, a szenvedélybetegségek által okozott ártalmak csökkentése, az életet veszélyeztető helyzetek elhárítása.

Az ellátás ingyenes, akár név nélkül is igénybe vehető, nincsenek szigorú elvárások, nem feltétel az absztinencia.

Az alacsonyküszöbű intézményben a változást igénylő addiktológiai problémával küzdők, kortársaik, hozzátartozóik számára történik segítségnyújtás.

Az ellátás során egyaránt megtalálhatóak a deviáns életvitelű fiatalok, a nehezen elérhető és magas kockázatú csoportok.

A küszöb alacsonyra helyezés abban nyilvánul meg, hogy a szolgálat telephelyét és nyitva tartását a célcsoport igényeihez igazítja, ezáltal a szolgáltatás mindenki számára könnyen elérhetővé válik.

 

Alacsonyküszöbű szolgáltatásaink

 

  • Pszicho-szociális intervenció
  • Konzultáció, tanácsadás
  • Életvezetés segítése
  • Jogi információadás (jogi,- társadalombiztosítási tanácsadás)
  • Szociális/Egészségügyi ellátáshoz való juttatás segítése
  • Álláskeresés segítése, álláskeresési tanácsadás
  • Klubszerű szolgáltatás

 

A konzultáció olyan kapcsolat, amelyben a segítő arra törekszik, hogy segítse kliensét eldöntendő problémáinak megértésében és megoldásában. A konzultáció során a kliens megtanulhatja, hogy hogyan hozzon döntéseket, hogyan alakítsa viselkedését, hogyan kezelje érzelmeit, indulatait. A segítő a kliensek fejlődési és szituatív problémáinak megoldásában nyújt segítséget.

 

A segítségkérő nem feltétlenül a szenvedélybeteg vagy az addiktológiai problémával küzdő, hanem lehet hozzátartozó (barát, családtag, munkatárs stb.) is. A pszicho-szociális tanácsadás célja ismeretek átadása, az önértékelés erősítése, az életvitel, a magatartás, a kapcsolatok, kapcsolatrendszerek megváltoztatása, az erőforrások feltárása.

 

Klubszerű szolgáltatás: az intézmény célkitűzéseinek megfelelően kliensforgalma, valamint a felmerülő igények alakíthatják. Rendszeres, rögzített időpontban, időtartamban nyílt, keretben működik. Az intézmény elsősorban a kereteket és a feltételeket biztosítja.

Információs, valamint felvilágosító szolgáltatások

Az alapvető információkhoz való hozzáférést biztosítunk minden érdeklődő számára, személyes tanácsadás vagy telefonos tanácsadás keretében.

Telefonos, információs vonal fenntartása

A telefonos információs vonal célja, azonnali telefonos segítségnyújtás a krízisbe jutott kliensek számára.

Megkereső munka

A megkereső munka olyan segítő tevékenység, amelynek célja az ellátási területen élő, vagy ott életvitelszerűen tartózkodó, vagy az ellátási területen meghatározott céllal megjelenő, „rejtőzködő” – segítő intézménnyel kapcsolatot nem tartó droghasználó egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel történő – kapcsolatfelvétel.

A kapcsolatfelvétel célja a nehezebben elérhető csoportok ellátása, annak érdekében, hogy felmérhetőek legyenek a szükségleteik, és meghatározhatóak legyenek az e szükségletekre adható segítői válaszok.

 

Email: uszse@chello.hu