A A A
  • Esélyt A Létért! Projekt
    Esélyt A Létért! Projekt

"Esélyt A Létért!" Projekt

A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

 

"ESÉLYT A LÉTÉRT" PROGRAM

 

2007. december 1-je és 2010. január 31-e között foglalkoztatási programot valósít meg, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával.

 

Hajléktalanok a város tisztaságáért Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete kísérleti programra pályázatot nyújtott be az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz, "Hajléktalan álláskereső emberek foglalkoztatásának támogatására". A Közalapítvány a benyújtott pályázatot 2007 decemberében támogatásban részesítette. A támogatás a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól, a munkaerőpiaci alapból származik.

 

A projekt hozzájárul a hátrányosan megkülönböztetett helyzetű, a munkaerő piacról kirekesztett emberek munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítéséhez. Célja a hajléktalan embereknél a szociális biztonság megteremtése célzott beavatkozással, a "kiemelt törődés" megvalósításával.

 

A projekt célcsoportja kizárólag azok a tatabányai hajléktalan személyek (10 fő), akik rendelkeznek valamiféle minimális lakhely-lehetőséggel.

 

A projekt rövid távú célja 24 hónapon keresztül védett foglalkoztatás biztosítása támogató szolgáltatások (pszicho-szociális tréning, mentori szolgáltatás) révén, mely hozzájárul a későbbi nyílt munkaerő piacon történő elhelyezkedésükhöz. A köztisztaság városunkban is igen nagy probléma.

 

A zsúfolt lakótelepeken (Gál-, Kertvárosi-, Sárberki-, Cseri-, Alsógallai-, Dózsakerti lakótelep, stb.) a szemetes edények kis száma miatt azok gyakran idő előtt megtelnek és túlcsordulnak, csúfítva és szennyezve ezzel a környezetünket, valamint a közterületen élő hajléktalanok által használt parkok, buszmegállók (padjai, stb.) fertőzhetik az azok használóit.

 

Az Egyesület küldetése értelmében fontosnak tartjuk, hogy működjenek a projekten belül olyan speciális program elemek, szolgáltatások, melyek a legrászorultabb embereket támogatják, s melyek emberi értékek mentén, emberi erőforrás felhasználásával kívánnak javítani az utcán élő hajléktalan embertársaikon, segítve őket a későbbi, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésükben. A projekt ezen tényekből indul ki, s 2008. február 1-től 10 fő hajléktalan személy (8 férfi, 2 nő)

 

Egyesületen belüli foglalkoztatásával négy területen fejti tevékenységét:

  • Elsősorban a hulladék-eltakarító, köztisztasági csoport működésének biztosítása, akik a helyi hulladékgazdálkodóval (AVE Zrt.) kötött együttműködési megállapodás értelmében előre meghatározott ütemezés szerint, esetleg lakossági bejelentés alapján, a hulladéktárolók környékén elhullajtott hulladékokat összegyűjtik.
  • Másodsorban az életvitelszerűen a közterületeken (csatorna, híd alatt, kalyiba, aluljáró, pince, stb.) élő hajléktalanok fekhelyének, lakóhelyének társadalmilag elfogadottá tétele, megtisztítása az azt használóval közösen.
  • A városban a fertőzések elkerülése miatt a hajléktalanok által használt közterületek, parkok, játszóterek, buszmegállók és padok folyamatos megtisztítása vegyszerrel.
  • Lakossági bejelentés alapján, a Városi Önkormányzattal kötött megállapodás értelmében, szükség esetén részt vállalás az illegális szemétlerakó helyek felszámolásában, ezzel hozzájárulva a város rekultivációjához, az egészséges és szép környezet kialakulásához.

Programunkkal jó eséllyel javíthatunk a város köztisztasági helyzetén, valamint a foglalkoztatás által, a hajléktalan emberekkel szembeni megítélésen. A program megvalósításában támogatóink: AVE Zrt. Tatabánya és a Tatabányai Városi Önkormányzat Lakossági bejelentéseket az illegális szemétlerakókról az Egyesület a következő számon fogadja: 511-028

 

Programkoordinátor:

Balatoni Ágnes

Tel: 34/301-021

E-mail: eselyt@uszse.hu