A A A
 • "Ez az a Ház!" Projekt
  "Ez az a Ház!" Projekt

"Ez az a Ház!" Projekt

Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program, „Gyermekek és fiatalok integrációs programjai” pályázati felhívás kábítószerügyi komponenséhez. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a benyújtott pályázatot 2008 decemberében támogatásban részesítette.

 

A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

A pályázat megírását a következő tényekre alapoztuk:

 

Tatabányán körülbelül 2500 veszélyeztetett kiskorút tartanak nyilván, jelentős részüket szociális indokok alapján, de közel 300 azon kiskorúak száma, akikkel kapcsolatban gyámhatósági eljárás indult. Utcai szociális munkánk során szerzett tapasztalatunk, hogy az utcán életvitelszerűen, illetve rendszeresen tartózkodó fiataloknak, akik az idejük nagy részét közterületeken töltik, kapcsolatrendszerük is az utcára koncentrálódik. A szakellátás intézményrendszerével szemben bizalmatlanok, nem ritkán a hajléktalanság veszélyében élnek (szállás lehetőségük ideiglenes, bizonytalan) elsődleges támogatórendszerükkel, családjukkal a kapcsolatuk általában konfliktusos. Jellemző rájuk a különböző pszichotróp szerek használata, illetve a kriminalitás határára való sodródás. Ezen fiatalok családi körülményei többnyire rendezetlenek. Nem várható, hogy ők keressék fel a segítő intézményeket, ezért elérésük csak közvetlen megkeresés révén lehetséges.

A legtöbb veszélyeztetett fiatal nem jár iskolába, holott tanköteles korban van, így az iskolai prevenciós programokban pont ők nem vesznek részt, akiknek ez a legfontosabb lenne. Drogfogyasztás szempontjából is jelentős az érintettsége a még oktatási intézményben lévő fiataloknak is. Problémát jelent továbbá a város szociális intézményeinek az, hogy a fiatalok szabadidejük nagy részét köztereken, illetve szórakozóhelyeken töltik. Az ilyen színtereken kialakuló közösségek gyakori jellemzője a közös szerkipróbálás, rendszeres fogyasztás, illetve egyéb deviancia felé való sodródás. Jelen pályázati programunkkal alternatív lehetőségeket kívánunk biztosítani a fiataloknak az eddigi életvitelük megváltoztatása érdekében.

 

Több - tatabányai fiatalok körében végzett- felmérés is igazolta, hogy a kiskorúak problémaként fogalmazták meg, hogy nincs olyan hely, erre kialakított helyszín, ahol nyugodt körülmények között tudnák eltölteni szabadidejüket, így ezt áthidalva - valamilyen módon megoldják, marad az utca, a csellengés. Ebből kiindulva lényeges problémaként van jelen a gyermekek közterületen való tartózkodása, különösen péntek, illetve szombat esténként.

Jelen pályázati programunkkal a fentebb bemutatott nehézségekre és problémákra kívánunk reagálni, oly módon hogy a program kidolgozásakor figyelembe vettük az elmúlt évek során klienseinkben és kortárssegítőinkben megfogalmazott igényeket is.

 

Az Egyesület e - másfél évig tartó- projektjével három szinten fogalmazza meg céljait:

 

 • napi célunk a célcsoport (összesen 180 tatabányai fiatal) elérése, a velük való kapcsolatfelvétel, ezzel segítenénk elő az utcán csellengő fiatalok bevonását programjainkba;
 • rövidtávú célként fogalmaztuk meg az ártalomcsökkentést, mely kiterjed a fizikai és mentális ártalmak csökkentésére is, ezzel biztosságosabbá téve a tudatmódosító szerek használatát, illetve a szexuális életet;
 • végül programunk végső hosszú távú célja a fiatalok integrációja a társadalomba értékközvetítés, személyiségfejlesztés révén.

 

Kitűzött célunk érdekében a projekt négy egymásra épülő, egymást kiegészítő elemből épül fel:

 

I.          Szolgáltatási csomag

Hétfőtől szombatig 14 és 22 óra között két fő nyújt fix helyszínünkön elérhető segítséget, információt a fiataloknak. E tevékenységünket az információs adatbázis, illetve a fiatalok számára összeállított tájékoztató anyagok segítik. A jelenlévő segítőkhöz bármilyen problémával fordulhatnak az igénybevevők. Ezen időszak alatt működik ártalomcsökkentő tevékenységünk is, melynek keretében ásványvizet, vitamint, gumi óvszert és szóróanyagot adunk a fiataloknak a biztonságosabb szerhasználat megismerése érdekében.

 

II .  Szolgáltatási csomag

 

Az alap információs és segítő szolgáltatáson felül naponta változó érdekes és hasznos programokkal várjuk a hozzánk betérőket:

Hétfőn és kedden 16-18 óráig zajlik az a pszicho-szociális tanácsadás, melynek keretében a segítők egyéni vagy csoportos formában várják az érdeklődőket, végzik a prevenciós és ártalomcsökkentő tevékenységet.

Szerdán 16-tól 22 óráig tervezzük a telepi fiatalok klubja programunkat, melynek keretében lehetőséget nyújtunk olyan közösségi találkozásokra, mint amit egyébként is létrehoznak a fiatalok a saját közegükben, a közterületeken. Mi azonban egy védettebb és konstruktívabb környezetet kínálunk számukra ehhez a találkozáshoz.

Hétfőn 16-tól 18 óráig olyan szabadidős foglalkozásokat szervezünk, mint például a különböző kreatív tevékenységek, kézműves foglalkozások, társasjáték.

Szombaton 16-tól 22 óráig filmklubot szervezünk meghívott előadókkal, ahol a napjainkban  aktuális filmeken túlmenően a kötelező olvasmányok is vetítésre, átbeszélésre kerülnek.

 

A tavasz beköszöntével a szombat délelőttöket szeretnénk szabadtéri sport programokkal megtölteni. A projekt lebonyolítása során 5 alkalommal fogunk túrát szervezni a résztvevőknek.

 

III .ÉS+ (Éjszakai Sport) program

 

Éjszakai Sport névre hallgató programtervünk több nagyvárosban már sikeresen működik, melyet párkereső, családpótló, szórakoztató, életmódformáló szociális és játékklub-szerűre tervezük. Célunk ezen tevékenységgel alternatív szabadidő-eltöltési, önmegvalósítási, biztonságos és szermentes szombat éjszakai (22 órától 02-ig) szórakozási lehetőséget nyújtani a fiatalok részére. A program keretében lehetőséget biztosítunk továbbá a zenehallgatásra, beszélgetésre is. A kortársaik és a segítők körében eltöltött kötetlen idő következtében elősegítjük az aktuális problémák feltárását, esetleges megoldási technikák átadását.

 

IV. Kortárs találkozók

 

A projekt 40 fő korábban már kiképzett kortárssegítő számára biztosít folyamatos tevékenységet, s teret adunk az élmény és tapasztalatcserének is csütörtökönként 16-tól 18 óráig. Emellett havi egy alkalommal csoportos és igény szerint egyéni szupervíziós lehetőséget biztosítunk, ezáltal is támogatva a kortárs oktatók munkáját

 

 

 

 

A projekt nem titkolt célja elérni a következőket:

 

 • Csökkenjen a köztereken csellengő fiatalok száma
 • Javuljon a programba bevont fiatalok iskolai teljesítménye.
 • Csökkenjen az agresszió a köztereken és az iskolákban.
 • Kontrolláltabbá váljon a szerhasználat (kevesebb rosszullét).
 • Csökkenjen a fiatalkorú bűnelkövetők száma.

 

 

 

A TÁMOP 5.2.5 projekt szolgáltatásait a következő helyszínekben és időkben lehet igénybe venni, illetve érdeklődés esetén a 301-021-es telefonszámon munkatársaink készséggel állnak a lakosság, szülők, nevelők  rendelkezésére.

 

 

„Ez az a Ház!” projekt tevékenységeinek helyszínei

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Információs szolgáltatás, ártalom csökkentő tevékenység

14-20h

Máltai típusú Játszótér, Tatabánya, Bánhidai lakótelep

14-20h

Máltai típusú Játszótér, Tatabánya, Bánhidai lakótelep

14-20h

Máltai típusú Játszótér, Tatabánya, Bánhidai lakótelep

14-20h

Máltai típusú Játszótér, Tatabánya, Bánhidai lakótelep

14-22h

Máltai típusú Játszótér, Tatabánya, Bánhidai lakótelep

14-22h

Máltai típusú Játszótér, Tatabánya, Bánhidai lakótelep

Pszichoszociális tanácsadás

16-18h

Máltai típusú Játszótér, Tatabánya, Bánhidai lakótelep

16-18h

Máltai típusú Játszótér, Tatabánya, Bánhidai lakótelep

 

 

 

 

Klub lakótelepi fiataloknak

 

 

16-22h

Mésztelep Közösségi Ház

Tatabánya,

Iskola u 10.

 

 

 

Kortárs találkozók

 

 

 

16-18h

Óvárosi Közösség Ház Tatabánya, Gál ltp 536/a

 

 

Szabadidős foglalkozás

16-18h

Mésztelep Közösségi Ház

Tatabánya,

Iskola u 10.

 

 

 

 

 

Filmklub

 

 

 

 

 

16-22h

Óvárosi Közösség Ház Tatabánya, Gál ltp 536/a

Éjszakai Sport

 

 

 

solid win

 

22-02h

Omega Park

Tatabánya, Ságvári e. u 50.

Projekt iroda

7-16h

Tatabánya, Táncsics M. u 1/F

7-16h

Tatabánya, Táncsics M. u 1/F

7-16h

Tatabánya, Táncsics M. u 1/F

7-16h

Tatabánya, Táncsics M. u 1/F

7-16h

Tatabánya, Táncsics M. u 1/F

 

 

 

 

 

Projektmenedzser:

Balatoni Ágnes

 

 

 

 

 

 

Tel: 34/301-021

E-mail: eselyt@uszse.hu