A A A
 • provictim poszter
  provictim poszter
 • eu
  eu
 • uszt
  uszt
 • provictim logo
  provictim logo

"PROVICTIM" Projekt

Áldozatvédelem uniós segítséggel

Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete 1992-es megalakulása óta küldetésének tartja a halmozottan hátrányos helyzetű emberek társadalmi reintegrációjának elősegítését, érdekvédelmét. A hajléktalanok az egyik legnehezebb élethelyzetű célcsoportot képviselik, hiszen rossz szociális helyzetük mellett a közösségtől való elszigetelődéssel és az előítéletességgel is meg kell küzdeniük. Az említett okok miatt a fedél nélküliek gyakran válnak áldozattá, és elkövetővé is egyben. Az egyesület által regisztrált hajléktalanok közel felének sérelmére már követtek el bűncselekményt, ezért kiemelt egyetértéssel fogadta a TÁMOP 5.6.1 C pályázat célkitűzéseit. Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „PROVICTIM” című pályázatát a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte. A 2012. július 1-től induló és 2 évig tartó projekt célja az áldozatok segítése és az áldozattá válás megelőzése.

 

Az Egyesület a  projektet a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Áldozatsegítő Szolgálatával, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztályával, és Oroszlány Város Szociális Szolgálatával, mint kiemelt együttműködő partnerekkel valósítja meg.

 

A projektben létrejövő együttműködés, az áldozatsegítés és a megelőzés hiányos rendszerét a meglévő erőforrások felhasználásával szeretné hatékonyabbá tenni. Egyfelől arra tesz kísérletet, hogy a már meglévő szolgáltatások koordinálásával az áldozatok komplexebb ellátást, az állampolgárok az áldottá válás megelőzéséhez tájékoztatást, modelleket kapjanak, másfelől a meglévő szervezetek igényeinek és lehetőségeinek felmérésével egy szélesebb körű szakmai együttműködés kereteinek kialakítását biztosítja. Vagyis nem új szervezetek, ellátó helyek létrehozása a cél, hanem többnyire a már meglévő és működő segítő-szolgáltatások összehangolásának és együttműködésének a megvalósítása, amelytől költség-hatékony és komplex áldozatsegítés várható.

 

A megvalósítandó tevékenységek a projekt célkitűzései szerint a két év alatt mérséklik a bűncselekményeket előidéző okok hatását, csökkentik a sértetté válás veszélyét, növelik az egész közösség biztonságát, javítják az élet minőségét, erősítik a társadalmi összetartozást és egyben az emberi jogok érvényesülését.

 

A projekt célcsoportjai egyrészt azok az emberek, akik sérelmére bűntettet követtek el, másrészt azok a szakemberek, akik kapcsolatba kerülnek az áldozattá vált személyekkel, harmadrészt maguk az állampolgárok annak érdekében, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezve elkerüljék az áldozattá válást.

 

A Provictim Projekt egy rendkívül összetett, komplex, egymásra épülő programsorozatot foglal magába.  A három szervezet közös munkájával napi 24 órában elérhető telefonos krízisvonal és pszichológusi segítséggel egyéni tanácsadás indul áldozatok számára, ahol egyénre szabott tanácsot kaphat a segítségre  szoruló.  A bántalmazott nők részére önsegítő és személyiségfejlesztő csoport, az  áldozatok számára önbizalom erősítő foglalkozások, szakemberek számára mediációs képzések, tanfolyamok, fórumok állnak majd rendelkezésre. A gyerekek számára iskolai bűnmegelőzési program és nyári tábor indul a „Biztonság szigete” elnevezéssel. A projekt keretében vagyonvédelmi lakossági fórumok és tanácsadás is lesz megyeszerte. A tevékenységeket rádió és televíziós fórumok, tájékoztató kisfilmek, szóróanyagok, interaktív weboldal színesíti.

 

A projekt ezen kívül nagy hangsúlyt helyez a szakemberek felkészítésére. Ugyanis az áldozattal kapcsolatba kerülő szakemberek képzésének, hozzáállásuk alakításának kulcsszerepe van abban, hogy az áldozatok hogyan éreznek, hogyan viselik az eljárással és a megváltozott helyzettel járó nehézségeket. Nem titkolt célja a projektnek, hogy az áldozattá vált állampolgár az ellene elkövetett tetthez kapcsolódó eljárások során ne sérüljön tovább, azaz a másodlagos viktimizáció elkerülhető legyen. Ennek megvalósulása érdekében elkerülhetetlen az áldozatsegítésben, bűncselekmény feltárásában szerepet játszó szervezetek és munkatársaik érzékenyítése, azaz empatikusabbá, jobban szervezetté, reflexívebbé tétele.

 

A program aktualitásáról a Térségi Radar című havilapban és a projekt hivatalos   weboldalán (www.provictim.hu) lehet információkat találni, valamint kérdéseket is lehet feltenni az áldozatvédelemmel, megelőzéssel kapcsolatban.

 

Balatoni Ágnes
Projektmenedzser
projekt@provictim.hu

 

Csonkáné Huszár Anita
Szakmai vezető
csonkaneha@provictim.hu

 

 

Ajánlattételi felhívás