A A A

"SINEDOMO ITERO" Projekt

Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete 20 évvel ezelőtti megalakulása óta küldetésének tartja a halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküli emberek társadalmi reintegrációjának elősegítését, érdekvédelmét, elsősorban a negatív diszkrimináció, a hátrányos megkülönböztetés megszüntetésével, mentális, fizikai állapotának javításával, a munkához jutás segítésével.

 

Ezért kiemelt egyetértéssel fogadta a TÁMOP 5.3.3-11/2 pályázat célkitűzéseit, s pályázta meg -  TÁMOP 5.3.3 – SINEDOMO projekt tapasztalataira építve- a projekt folytatását. Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „SINEDOMO ITERO” című pályázatát a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

 

A 2012. június 1-től induló és 2 évig tartó projekt célja  30 fő tartósan utcán, köztereken élő hajléktalan ember társadalomba való visszalépésének segítése. Ehhez egy olyan integrált foglalkoztatási, és szociális ellátó- és szolgáltató rendszer felállítását tervezzük, amely összehangoltan képes kezelni a fedél nélküliséget és egyéb szociális hátrányokat, a munkaerő-piaci aktivitás ösztönözésére helyezve a hangsúlyt. Mindezt megfelelő partner szervezetekkel kialakítandó szoros együttműködésben valósítjuk meg, ügyfél-közeli és integrált, egymással szoros kapcsolatban levő szolgáltatásokkal.

 

Az Egyesület a  projektet Tatabánya és kistérsége, Tata és Komárom kistérségében kívánja megvalósítani, mint a megyében egyedüli, utcai szociális munka szolgálatot fenntartó szervezet.

 

A SINEDOMO ITERO Projekt alapelve az a tény, hogy a megrekedt, megzavart szocializációs folyamat következménye a hajléktalanná válás, a kriminális személyiségfejlődés, amit a bűnelkövető életforma követhet. Ebből kiindulva, feladatunk már a korrekció, az egyén reszocializálása, visszavezetése a társadalomba.

 

Ez természetesen egy rendkívül összetett folyamat, hiszen meg kell találnunk a személyiség azon gyökereit, ahol elakadt, kisiklott ez a folyamat, ahonnan ismét el lehet kezdeni az építkezést. Ehhez egy olyan útravalót, tudást is kell biztosítanunk amellyel lehetőleg képes legyen az egyén olyan produktumot létrehozni, ami biztosíthatja számára a létfenntartást a megélhetést. Ezért az oktatás, képzés elengedhetetlen része ennek a reszocializációs, reinregrációs folyamatnak, így projektünk vezérelve is ez.

 

Csak a pedagógia és a pszichológia, valamint megalapozott, egyénre szabott, és egymásra épülő fejlesztési terv segítségével lehetünk képesek visszavezetni, sikeresen reintegrálni a többségi társadalomba a fedél nélküli egyént.

 

Több éves reintegrációs tevékenységünk szakmai tapasztalatai közül az egyik meghatározó, hogy a hatékony munkaerőpiaci reintegráció elképzelhetetlen a probléma kezelés egyik jelentős komponensének a bevonása nélkül. Ez a komponens pedig, az addikciós zavarok kezelése.

 

Tapasztalataink alapján a fedél nélküli embereknél néhány, egymással összefüggő hiányosság fedezhető fel:

 

  • Hiányoznak belőlük, vagy kevésbé vannak jelen az interperszonális, szociális és kognitív készségek.
  • Az impulzuskontroll kevésbé működik az ő esetükben.
  • Az értékek és normák terén az erkölcsi érvelés inkább önző, ill. alacsonyabb szinten nyilvánul meg.

Projekt tevékenységeinket ennek megfelelően, ezen tapasztalatokra építve terveztük, így a személyiségfejlesztő, konfliktus- és indulatkezelő tréningeket a hátrányos helyzetű rétegek képzésében jártas szakemberekkel, pszichológusokkal együtt fejlesztettük ki, és valósítjuk meg.

 

Az alkalmazkodó képességet is növelő felkészítések mellett, a mindennapi élethez szükséges alapkompetenciákat is beillesztettük projektelemeinkbe, ugyanis anélkül ezek az emberek képtelenek teljesíteni és befogadni  a változáshoz szükséges ismereteket, mindemellett olyan tréning módszereket alkalmazunk, amelyek később az ismereteket készség szintjére is tudják hozni.

 

Ez utóbbit segíti elő az önsegítő csoportok működtetése. Háttérszolgáltatásként működő addiktológiai tanácsadás és munkaerőpiaci tanácsadás mellett, folyamatos mentori segítséget nyújtunk a kliensek számára. 15 fő egy évig tartó önálló albérleti támogatása szerves része a projektnek. Végső cél: a lakhatás megoldását követően  foglalkoztatásba kerüléssel elérni a teljes társadalmi integrációt.

 

Balatoni Ágnes

Projektmenedzser

(34) 301-021 uszse@chello.hu

 

Ajánlattételi felhívás