A A A
 • eu
  eu
 • SINEDOMO_2
  SINEDOMO_2
 • uszt
  uszt

"SINEDOMO" Projekt

A projekt célja Tatabánya utcáin élő hajléktalan emberek (30fő) társadalmi re-integrációja, képzésbe való bekapcsolódásuk, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésük segítése, olyan egyéni adottságaikra és szükségleteikre épülő komplex szolgáltatás és kognitív viselkedésterápiás módszer alkalmazásával, mely az alkalmazkodóképesség javítását helyezi középpontba.

 

A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Közvetlen kedvezményezettek köre

 

 • Tatabánya utcáin élő hajléktalan emberek (30fő)

 

 

Közvetett kedvezményezettek köre:

 

 • A családtagok, elsősorban a gyerekek (életkörülményeik javulnak a célcsoport tagjain keresztül
 • a projektben résztvevők által létrehozott önsegítő csoportok, melyek tagjai nem vesznek részt közvetlenül a projektben, de hasonló problémával küzdenek, mint a projektben résztvevők (a program segíti e csoportok létrejöttét)

 

Hosszú távú célkitűzések:

 

 • Tatabánya utcáin élő hajléktalan emberek (30fő), foglalkoztathatóságának növelése.
 • A több szempontból hátrányos helyzetű emberek irracionális gondolkodási és viselkedési problémáinak kognitív viselkedésterápia módszerével történő korrigálása, és egyéni esetkezelés által a társadalmi reintegrációjuk segítése.

 

Rövid távú, konkrét célok:

 

 • egyéni adottságokra és szükségletekre épülő komplex pszicho-szociális fejlesztő szolgáltatások biztosítása
 • a munkaerőpiacra való bejutáshoz, a beilleszkedéshez szükséges készségek, képességek fejlesztése
 • alkalmazkodási nehézségek leküzdése
 • a gyenge munkavégző képesség fejlesztése
 • a munkavégzésre való motiváció erősítése
 • a munkavégzésre való képesség – testi, lelki egészség – fejlesztése
 • a tanulási nehézségekkel küzdő, motiválatlan csoportok gyakorlat- és siker-orientált képzési formáinak kifejlesztése
 • pályaorientáció
 • alapismertek pótlása, felzárkóztatás
 • aktív tanulási készségek, életviteli kompetenciák elsajátításának segítése.

 

 

Várható eredmények:

A projektbe bevont 30 főből minimum 25 fő a reintegrációra felkészítő programot be is fejezi. 15 főt lakhatási támogatásban részesítve növeljük beilleszkedési esélyét, 15 fő sikeres OKJ képzési vizsgát tesz, és minimum 5 fő visszailleszkedik a munkaerőpiacra.

 

 

Projekt tevékenységek

A projekt céljaival összhangban a célcsoport tagjainak a testi és mentális állapot folyamatos fejlesztését szem előtt tartva elsősorban a munkavégzésre és/vagy képzésre való alkalmasságot és motiváltságot kell elérniük egy alap 240 órás pszicho-szociális felkészítő tréningen. A szakmai tudás elsajátítása, ill. munkába állás csak ezután következhet.

 

1.       Csoportos és közösségi szociális munkaformák alkalmazása

1.1. 240 órás pszicho-szociális felkészítés valamennyi projektrésztvevő számára, melynek tartalmi elemei a következők:

 

1.1.1 alapkompetenciák fejlesztése (kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, előrelátás, hatékony tanulás, érvelés, felelősség, önértékelés, együttműködés, az információk kezelésének képessége)

1.1.2. képességfejlesztő csoportok a munkaerő-piaci részvétel támogatása érdekében   („Hálót adjál, ne halat”, személyiségfejlesztés)

 

A munkára való motiváció egyik legfontosabb összetevője az önbizalom, önértékelés. Tartósan munkanélküli embereknél az önértékelés romlik, a munka, a kereset hiánya, a munkaszerzés során tapasztalt kudarcok alacsony önértékelés kialakításához vezethetnek. Minél alacsonyabb az önértékelés, annál nagyobb az esély a munkába állás sikertelenségére. Az önértékelés, önbizalom fokozása pedig hozzájárulhat a pozitív énkép kialakításához, illetve sikeres munkahelyi beilleszkedéshez.

 

1.1.3 felkészítés a munkavállalásra, munkaerőpiaci-tréning

1.1.4.   alapvető számítógépes ismeretek gyakorlása közösségi, csoportos  szociális munka keretében

2. Egyénre szabott, az elhelyezkedést gátló problémákra irányuló tevékenységek, melyek a projektrésztvevők meghatározott hányadát érintik

2. 1 Addiktológiai tanácsadás, személyes és csoportos módszerekkel

2.2 Szenvedélybetegségek megelőzését és a gyógyulást segítő programok,

önsegítő csoportok létrehozása (kiemelten a az alkoholizmus, és a játékszenvedély)

2.3     Lakhatási támogatás biztosítása 15 fő részére

 

A képzések, felkészítések folyamatosan, egymást követő munkanapokon vagy egy-egy munkanap kihagyásával zajlanak, ezért a tréning napjain a résztvevők megélhetését étkezés és megélhetési támogatás formájában biztosítjuk.

 

3.       Képzési tanácsadás, és képzésbe segítés, képzésben történő részvételre felkészítés (folyamatos rendelkezésre állás nyitott szolgáltatással)

4.       Munkaügyi tanácsadás, munkába segítés, munkába állítás (folyamatos rendelkezésre állás nyitott szolgáltatással)

5. Fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek

5.1 a projektben részvevők egyéni fejlesztési tervében meghatározott célok

elérését követően az egyén nyomon követése mentori szolgáltatással, kapcsolatügyelettel

5.2. krízisügyelet biztosítása a mentorok közreműködésével a lakhatási, munkahelyi problémák kezelésére

5.3 az együttműködő szervezetek közös felkészítése/felkészülése,

5.4 szakmai műhelyek, konferenciák szervezése;

5.5 kulturális programok, kirándulás elérhetővé tétele , szervezése

 

Projektmenedzser:

Balatoni Ágnes

 

 

Tel: 34/301-021

E-mail: uszse@chello.hu