A A A

"Utcaképes" Humán Szolgáltatásfejlesztő Projekt

Sajtóanyag az „Utcaképes” Humán Szolgáltatásfejlesztő Projekt megvalósulásáról

 

Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete és a Munkaügyi Központ 2008. június 1 – 2008. november 30. között egy speciális képzési programot valósít meg. Az „Utcaképes”  szociális munkás és önkéntes képzés az Európai Unió támogatásával, „A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével” pályázat részeként jöhetett létre.

 

A projekt egyrészt azon felismerés következtében indult útjára, hogy bármennyire látens probléma, napjainkban a hajléktalanságot termelő társadalmi jelenségek felerősödtek. Sajnos kevés az olyan szakember, aki ezeket komplexen tudná kezelni. A legtöbb szociális végzettségű szakember ugyanis csak a kliensek elsődleges szükségleteit tudja „kielégíteni”, (élelem- és ruhaosztás, ügyintézésben segítés), az egészségvédelem, munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő tanácsadás, pályaorientáció konfliktuskezelési, beilleszkedési technikák tanítása magasabb szakmai felkészítettséget igényel minden területen. Ezen embereknek Magyarországon nincs kellő módon kialakítva érdekvédelmi lehetőségük, nincsenek speciálisan képzett szakemberek, akik segítenék őket az esélyegyenlőség, érdekvédelem, munkaerő-piacra visszajutás, bántalmazás, prostitúció megelőzése terén. Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete célul tűzte ki, hogy ezt a folyamatot megállítja és visszavezeti őket a társadalomba, képzett szakemberek és önkéntesek segítségével. Ugyanis a hajléktalanság nemcsak a fedél, a hajlék hiányát jelenti, hanem a kapcsolati háló eltűnését is, amely biztonságot nyújt, hozzájárul az egészség, a jólét megőrzéséhez, erőforrást jelent, átsegít a válsághelyzeteken. A szociális munkásnak gyakran kell e támaszt nyújtó szerepet magára vállalni, ehhez pedig speciális ismeretekkel készségekkel, képességekkel kell rendelkeznie az adott témában.

 

HEFOP 2.2.1  pályázatot nem várt érdeklődés kíséri, az eredetileg 24 főre tervezett, 192 órában megvalósuló  képzést 36 fővel indítottuk júniusban. A résztvevők a megye szociális ellátást biztosító szakembereinek (Önkormányzat Szociális Irodája, Hajléktalan- Átmeneti Szálló, Családsegítő Központ stb) köréből kerültek ki.

Eddigi tapasztalataink szerint, különösen nagy szükség van a szakemberek közötti, szakmai hálózat, hálózatok működtetésére, mivel kicsi a mozgástér, kevés az anyagi támogatás, ezért ha ki is alakulnak az új elképzelések, a megvalósítás nem realizálódik, hiszen a szakemberek sok esetben sem a háttérintézményekre, sem a kollegákra nem tudnak biztonsággal támaszkodni, tehát nagy szükség van a kívülről behozott és bemutatott példákra.

 

Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete ezzel a projekttel, olyan speciális képzési program megvalósítását vállalta, amilyen nem működik az országban. A projektet követően célunk, az újonnan létrejött programcsomagot képzések formájában tovább adni, esetleg integrálni a szakember képzésbe. A sikeres pályázati program továbbá országos modellprogramjául szolgálhat a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, a társadalmi és munkaerő - piaci kirekesztés szempontjából veszélyeztetett csoportokra vonatkozó elképzeléseinek, illetve  hozzájárul a szakemberek továbbképzéséhez, valamint e hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának speciális megközelítéséhez, a hátrányos helyzet oldásához.