A A A

Biztos Munka Projekt

Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete 2007-ben, pályázatot nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által meghirdetett Biztos Munka program keretében, hajléktalan emberek foglalkoztatásának elősegítésére. A pályázat célja a hajléktalan személyek munkába állásának támogatása oly módon, hogy a hajléktalan személyeket foglalkoztató munkaadók által, a munkavállaló után fizetendő járulékok összegének 6 hónapig átvállalja az Egyesület, valamint munkába állási támogatást nyújt a hajléktalan személy számára, legfeljebb 60 000 forint összegben.

 

A projekt nem titkolt célja:

 

Hozzájárulás a hátrányosan megkülönböztetett helyzetű, a munkaerő piacról kirekesztett emberek munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítéséhez. Cél a hajléktalan embereknél a szociális biztonság megteremtése célzott beavatkozással, a „kiemelt törődés” megvalósításával.

 

A Projekt közvetlen és közvetett célcsoportja:

 

Közvetlen célcsoport:

  • Azok a hajléktalan személyek (10 fő), akik rendelkeznek valamiféle lakhely-lehetőséggel, illetve akik lakhatási programban vesznek részt (lakhatási támogatásban részesülők, „külső férőhelyen”, kiléptető lakásban, bónos rendszerben stb. lakók), és vállalják, hogy a program támogatásával munkát vállalnak az elsődleges munkaerőpiacon, és azt legalább a támogatás folyósításának ideje alatt megtartják.
  • Továbbá a programban új munkaviszonyt létesítő, valamint a már foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek, abban az esetben, ha a támogatás segítségével a korábbinál stabilabb munkaviszony jöhet létre.

Az első fordulóban megpályázott Biztos Munka projektünk, az előző pályázatok tapasztalataira, ismeretségi körére épült, így sikeresnek könyvelhetjük el. Nem várt érdeklődést tapasztaltunk, ezért szerettük volna bővíteni a programba bevonható személyek körét, így megpályáztuk a második fordulós felhívást, melyet október végével tudtunk lezárni, újabb 10 fő bevonásával.