A A A

Innovatív programjaink

 • Biokertészet kialakítása

   

  Az Alacsonyküszöbű Ellátások Integrált Intézménye közvetlen környezetében konyhakertet alakítottunk ki. A konyhakertben mindenki számára egy meghatározott terület – ún. „biocsövek” - biztosításával, zöldséget termeszthetnek az ügyfelek, saját maguk és a nappali melegedőt igénybe vevő társaik számára.

   

  A programot a Hajléktalanokért Közalapítvány támogatásával, pályázati forrásból valósítjuk meg.

   

 • Drámapedagógia

  A drámapedagógia a személyiség fejlesztésnek olyan módszere, amelynek során a cselekvő ember ismeretei a közös dramatikus játékok során fejlődnek.

   

  A dramatizálás célja nem a szerepeltetés, hanem a közösségi magatartást kialakító tevékenység. A személyek érzelmi nevelése, a személyiségformálás, a kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, a közlés megkönnyítése.

   

  A foglalkozások célja: a dráma által megjelölt témában a vezérfonalként működő fókusz mentén a megértési szint, attitűdök, szerepjátékokra vonatkozó elvárások, szociális viselkedés, tapasztalatok és az empátia produktív csatornába való terelése.

   

  A dráma során egy fiktív világot teremtünk, ahol a résztvevők szereplőként vonódnak be és valós problémákkal ütköznek, valós tudásra és tapasztalatra tesznek szert. A szerepbe lépés miatt nincs veszélye annak, hogy túl személyesen élnék meg a valós helyzetet.

   

  Cél: normakövető magatartás kialakításával a motiváció erősítése szerepjátékokkal

   

 • Kreatív csoport

  Agyagba gyúrt sorsok – kreatív csoport működtetése

   

  A klasszikus szociális munkán kívül számos lehetőség adódik arra, hogy integrációt segítő tevékenységeket végezzünk. Egyik ilyen a kreatív csoport működtetése, melynek célja a hajléktalanná vált emberek motivációjának, önbizalmának növelése, az alkotás örömének megtapasztalása által. Nem titkolt célunk annak bemutatása, hogy egy egyszerű alapanyag felhasználásával érték hozható létre.

   

  Ez a munkaforma segít a felgyülemlett feszültségek alkotó energiává konvertálásában. Munka közben ügyesedhet a kéz, kinyílhat a képzelő erő, megnőhet az önbizalom, és ezáltal „többé” válhat az ember. – „Alkottam, tehát vagyok, létezem.”

   

  A keletkezett alkotásokból vándorkiállítást szerveztünk, mellyel nem titkolt célunk - az elkészült művek bemutatásával - a lakosság érzékenyítése.

   

 • Közösségi szolgálat

  Közösségi szolgálat

   

  Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete évek óta kapcsolatban áll középiskolákkal önkéntes tevékenység, később a kötelezően teljesítendő közösségi szolgálati együttműködések terén. 

   

  A Tatabánya területén élő hajléktalan emberek téli ellátásában számos ponton, munkában tudnak segítségünkre lenni a diákok. Ilyen munkálatok:

   

  • teajáratra készülés, ( vajas kenyér kenése, teafőzés, teaosztás)
  • nappali melegedőben, éjjeli menedékhelyen ételosztásban segédkezés, előkészületi munkálatok, teakészítés, ételmelegítés stb
  • nappali melegedőben, éjjeli menedékhelyen beszélgetés folytatása hajléktalan személyekkel, hiszen számukra egy-két kedves szó, annyit jelenthet, hogy „ nem vagyok kirekesztve a társadalomból
  • adománygyűjtés során szórólapozás,
  • adományok leltározása
  • adományosztás során segítségnyújtás

   

  Ezen segítségnyújtással nemcsak a közösségi szolgálat biztosítása a célunk, hanem szeretnénk egyfajta érzékenyítést is közvetíteni a fiatal társadalom számára, mely magába foglalja az elfogadást, az önzetlen segítségnyújtást embertársaink iránt. Tapasztalatunk szerint, azok a fiatalok, akik kapcsolatba kerültek ily módon a fedél nélküliekkel, sokkal érzékenyebbek lesznek a szociális problémákra, és elfogadóbb attitűddel rendelkeznek.

   

   Érvényben lévő szerződésünk az alábbi iskolákkal:

   

  • Árpád Gimnázium Tatabánya
  • Bárdos László Gimnázium Tatabánya
  • Eötvös József Gimnázium Tata
  • Bánki Donát
  • Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tata
  • Herman Ottó Gimnázium Miskolc

   

 • Művészetterápia

  Művészetterápia hajléktalanokkal

   

   

  Meggyőződésünk, hogy a hajléktalanná válás okainak megszüntetésében, a klasszikus szociális munka mellett, hangsúlyos szerepet kell kapnia a személyiség fejlesztésének, „rendbetételének”.

   

  A módszer mind a művészi, mind a pszichológiai eszközöket komplex módon használja. Magában foglalja a (választott komolyzenére történő) elmélyülést, az alkotás (festés, rajzolás, agyagozás, kollázs, montázs, zene-mozgás stb.) folyamatát és az alkotásokra történő közös és egyéni asszociatív reflexiót.

   

  A terápia kettős célt szolgál. Egyrészt a csoport tagjai közötti kapcsolatok elmélyítését, másrészt az egyén személyiségének művészi eszközök segítségével történő mélyebb megismerését, kiteljesedését.

   

  Az ügyfelek fogékonyságát és érzékenységét az alkotó-teremtő művelet iránt az elkészült művek és az a fajta elmélyült figyelem, koncentráció bizonyítja, amely a munka közben tükröződött a tekintetükön.

   

  Elért eredménynek tartjuk, hogy a foglalkozásokon résztvevők védett környezetben néztek szembe múltjukkal, kapcsolati hálójukkal illetve annak szakadásaival, felfesléseivel és ennek következményeként plusz erőt és motivációt szereztek a továbblépéshez. Célkitűzésünk volt, hogy megismerve személyiségük rejtett pozitív tartalmait (tartalékait), új utakat és lehetőségeket fedeztek fel a jövőre vonatkozóan.

   

 • Papírbrikett gyártás

  Papírbrikett gyártás

   

  2016 márciusától 13 fővel folytatjuk a Hajléktalan Közfoglalkoztatási mintaprogramot. A hulladékgyűjtés mellett, két tevékenységgel bővítettük a foglalkoztatást. A város területéről, a hulladékgyűjtő edények környékéről összegyűjtjük a kidobott papírdobozokat, kartonokat, melyből három hidraulikus kéziprés segítségével – kézi erővel- papír brikettet gyártunk, amit a téli időszak alatt rászoruló – egyesületünkkel rendszeres kapcsolatot tartó - ügyfeleknek osztunk ki ingyenesen.

   

 • Önsegítő csoportok

  Önsegítő csoportok

   

  A hagyományos szociális munka mellett hatékonyabb munkavégzésünk érdekében csoportmunkát is alkalmazunk. Az 1993. évi Szociális Törvény illetve az 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet is eszközként ajánlja a csoportokat korosztályi sajátosságoknak és probléma specifikusan működtetve.

   

  Az önsegítő csoportot a kölcsönös segítségre és egy speciális cél elérésére azonos élethelyzetű emberek hozzák létre. Cél egy közös problémán alapuló szükséglet kielégítésére / elveszett képességek miatti hátrányok leküzdése, a kívánt társadalmi illetve személyes változások elérése. Az önsegítő csoport a szemtől szembeni interakciókat, a tagok személyes felelősségét hangsúlyozzák, tagjai érzelmi támogatást nyújtanak egymásnak. Közös problémával közös célért dolgoznak. Hatóereje a „nem vagyok egyedül a problémámmal”- érzés. A csoportvezető a csoportfolyamatáért felelős, de csak facilitátorként (segítő) van jelen.-

   

  Önsegítő csoportjaink az alábbi témákban:

   

  • alkoholfüggőség, szenvedélybetegség által érintettek
  • munkaerőpiacről tartósan kiszorultak csoportja
  • tartósan közterületen élők
  • adóssággal küzdők
  • erőszak, vagy bűneset áldozatai
  • csellengő fiatalok