A A A
  • Szórólap
    Szórólap
  • Infoblokk
    Infoblokk

Kertvárosi lakótelep Szociális Városrehabilitáció

A projekt közvetlen célja a társadalmi és munkaerő-piaci részvétel szempontjából különösen hátrányos helyzetben lévő emberek foglalkoztathatóságának javítása, szükséges kulcsképességeik kialakítása, az önálló életvitelre való képesség megteremtése. Segítünk kialakítani az egyén azon szociális stratégiáit, amelyek szükségesek a munkaerő-piaci belépéshez és bennmaradáshoz. Az egyént nem önmagában, hanem a családdal együtt kezeljük, és juttatjuk el az együttműködési hálózatnak az ügyfél számára szükséges pontjaira.

 

Közvetlen kedvezményezettek köre

Tatabánya - a projekt által érintett- területéhez tartozó 40 leghátrányosabb helyzetű, inaktív, álláskereső személy, melyből 10 nő.

 

Várható eredmények

A projektbe bevont 40 főből (10 nő, ez 25%) minimum 30 fő a felkészítő programot be is fejezi, és az egyéni fejlesztési tervben rögzítettek megvalósulnak. Várhatóan 30 fő sikeres képzési vizsgát tesz, és tanúsítványt szerez és minimum 25 fő az önsegítő foglalkozásokat sikerrel befejezi.

 

Az első lépcsőben a jelentkezők a jelentkezési lap kitöltésével nyilvánítják ki a munkavégzésre, illetve felkészítésre való motivációjuk mértékét, a második lépcsőben különböző tesztek, mérőmódszerek segítségével tárjuk fel a jelentkezők pszichoszociális problémáinak súlyosságát. Ebben a fázisban a rehabilitációt meghiúsító súlyosságú problémával, illetve betegséggel rendelkezők kikerülnek a programból. A bennmaradók probléma-, személyiség- és képességprofilja alapját képezi az egyénre szabott felkészítés programjának.

 

A mentor az ügyféllel együttműködve a felkészítő folyamat indításaként  egyéni fejlesztési tervet készít, melynek célja a feltárt problémák kezelése a kitűzött célok elérése érdekében. Rögzítésre kerülnek a hosszú- és rövid távú célok, támogató erőforrások, kockázatok, szükséges teendők (fejlesztések, szolgáltatások), ütemezés, felelősök, várható- és elért eredmények.

 

A célcsoport részére az egyéni fejlesztési tervben foglaltaknak megfelelően alapvető kompetenciákat, készségeket fejlesztő foglalkozásokat, képzéseket biztosít a projekt, a foglalkoztathatóságuk javítása céljából.

 

A 300 órás csoportos foglalkozás a szociális készségek fejlesztése céljából az alábbi területeket érinti:

 

szociális készségek erősítése Témák: önismeret, empátia,   kommunikáció, motiváció)

személyiségfejlesztés FAT tréning (tanúsítvány)

konfliktuskezelés FAT (tanúsítvány)

életvezetési, munkaerőpiaci készségek erősítése Témák: visszailleszkedés, álláskeresés, pénzkezelés, adósságkezelés)

kulcskompetencia fejlesztés

 

A normakövető magatartás kialakítása és  a célcsoport tagok társadalmi visszailleszkedésének segítése, a motiváció erősítése a drámapedagógiai és önsegítő csoportok létrehozásával zajlik a projektben. A csoportban folyamatos visszajelzést kap az egyén, ami segíti szociális készségeinek fejlődését, jelentősen növelve alkalmazkodó képességét, egy-egy feladathoz, problémához való megfelelő viszonyulását.

 

A projekt kiemelt célja a munkaerő-piacra való belépést, munkahely megtartását elősegítő programok megvalósítása, melynek érdekében álláskereső irodát hozunk létre, ahol heti két alkalommal 4 órában munkaerőpiaci /pályaválasztási tanácsadást tart a szakember.

 

A projekt másik fontos eleme; az utcai szociális munkánk során felderített csellengő, magatartásproblémákkal, konfliktusokkal küszködő fiatalkorúak prevenciós programjának kialakítását és támogatását célozza meg. Átfogó célként olyan, az iskolai agresszió kezelését és megelőzését célzó tevékenységeket fogalmaz  meg, melyeknek egyik fő eszköze a társadalmi tudatformálás illetve az erőszak-ellenesség eszméjének és gyakorlatának terjesztése, a módszertani megújulás, a tudatosan felépített, prevenciós-edukációs programok megvalósítása. Nem titkolt célunk a csellengő fiatalok programba vonásával a közbiztonság javítása, és alternatív szabadidő eltöltési lehetőség biztosítása.

 

Ezt a célunkat Tatabánya közterületein csellengő , bandákba verődő, 30 fő kulcs-szerepet játszó fiatal bevonásával szeretnénk megvalósítani. Részükre kortárs mediáció megvalósítását elősegítő képzéseket szervezünk. Emellett folyamatos támogató kapcsolattartással segítjük a projektben érintett intézményeket. A gyakorlatban ez telefonos tanácsadást, (krízis-vonalat) és egy interaktív internetes fórum kiépítését jelenti. Ez utóbbi esetében a személytelenség mögé bújva tehetik fel kérdéseiket az érdeklődő, lakosok, pedagógusok, szülők, szakemberek. (www.kintmaradtak.hu)