A A A

Lakhatási program működtetése

Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete 2008-ben pályázatot nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által meghirdetett támogatott lakhatási program keretében a hajléktalan emberek beilleszkedési támogatására. A pályázat célja az önellátásra képes, de lakhatással nem rendelkező, vagy átmeneti intézményben élő hajléktalan emberek intézményen kívüli lakhatásának – albérletbe költözésének - támogatása.

 

Munkánk során gyakran találkozunk olyan ügyfelekkel, akik a biztonságos és elfogadható színvonalú lakhatás hiánya eredményeképpen olyan kényszerű megoldásokat választanak (ágybérlet, szívességi lakások, munkáért lakhatást, uzsorakamatok, kiszolgáltatott szituációk, utcán élés, stb.) amelyek élethelyzetükben nem jelentenek előrelépést, éppen ellenkező esetben, a lakhatás átmeneti és szükségszerű megoldása válik a hajléktalan lét fő megtartó, illetve visszahúzó eszközévé. A segítők megfelelő támogatási rendszerek híján gyakran eszközteleneknek bizonyulnak, a szállást nyújtó rendszer eldugulása lehetetlenné teszi, hogy bármilyen átmeneti lakhatásba kerüljön az ügyfél. 15 éves tevékenységünk eredményeképpen egyre több ellátott törekszik arra, hogy először az ellátó rendszeren belül magasabb szintre kerülhessen, majd igénybe véve az ellátó rendszeren kívüli, már működő, lakhatást támogató programjainkat, végleg maga mögött hagyhassa a hajléktalan rendszert. Ez a cél lebegett a szemünk előtt, amikor másodszorra is pályázatot nyújtottunk be beilleszkedési támogatásra.

 

„Támogatott lakhatási program keretében hajléktalan emberek beilleszkedési támogatása" elnevezésű program keretében az Utcai Szociális segítők Egyesülete 20 hajléktalan ügyfele részesül 2009-ben lakhatási támogatásban. A programban való részvétel egyik feltétele, hogy a bekerülők rendszeres jövedelemmel rendelkezzenek.