A A A

Önsegítő csoportok

Önsegítő csoportok

 

A hagyományos szociális munka mellett hatékonyabb munkavégzésünk érdekében csoportmunkát is alkalmazunk. Az 1993. évi Szociális Törvény illetve az 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet is eszközként ajánlja a csoportokat korosztályi sajátosságoknak és probléma specifikusan működtetve.

 

Az önsegítő csoportot a kölcsönös segítségre és egy speciális cél elérésére azonos élethelyzetű emberek hozzák létre. Cél egy közös problémán alapuló szükséglet kielégítésére / elveszett képességek miatti hátrányok leküzdése, a kívánt társadalmi illetve személyes változások elérése. Az önsegítő csoport a szemtől szembeni interakciókat, a tagok személyes felelősségét hangsúlyozzák, tagjai érzelmi támogatást nyújtanak egymásnak. Közös problémával közös célért dolgoznak. Hatóereje a „nem vagyok egyedül a problémámmal”- érzés. A csoportvezető a csoportfolyamatáért felelős, de csak facilitátorként (segítő) van jelen.-

 

Önsegítő csoportjaink az alábbi témákban:

 

  • alkoholfüggőség, szenvedélybetegség által érintettek
  • munkaerőpiacről tartósan kiszorultak csoportja
  • tartósan közterületen élők
  • adóssággal küzdők
  • erőszak, vagy bűneset áldozatai
  • csellengő fiatalok