A A A
 • Speciális Zsilip Szoba
  Speciális Zsilip Szoba

Speciális Zsilip Szoba

 

A Speciális Zsilip Szobák létrehozásának átfogó célja, vezérlő elve a Tatabányán is mindinkább tömegessé váló, teljes társadalmi kiilleszkedés enyhítése, az életvitelszerűen közterületeken élő emberek visszailleszkedésének elősegítése a rendelkezésünkre álló korlátozott eszközök felhasználásával.

A program közelebbi célja a jelenlegi hajléktalanellátó rendszer működésének rugalmas átstrukturálása annak érdekében, hogy egyfelől az utcáról minél több hajléktalan személy tudjon intézményeinkbe bejutni és megfelelő szolgáltatásokat kapni, másfelől a már intézményekben élő egykori fedél nélküli emberek visszaesését megakadályozzuk. A közterületeken élők számának további növekedésének megakadályozása, majd csökkentése érdekében az alábbi szakmai érvekre támaszkodva javaslatot kívánunk tenni.

 

Szeretnénk elősegíteni, hogy a fedél nélküliek számára elérhetővé, fogyaszthatóbbá váljanak a hajléktalanellátó rendszer jelenlegi és a kialakítani kívánt új szolgáltatásai.

 

Jellemző, hogy a klienseink környezetükkel való kapcsolata általában zilált, szétesett vagy egyáltalán nincs semmiféle szociális kapcsolatuk. Legtöbbjük erősen alkoholfüggő, ennek következtében már semmijük nem maradt. Ha valaki ebből az állapotából akar felépülni, környezetét újból felépíteni, ahhoz először is egy olyan közösség kell, amelyik egy időre helyettesítheti az elveszett kapcsolatokat. Ezért alapvető célunk, olyan kisközösségek létrehozása és működtetése, ahol foglalkozások, beszélgetések során közösen találhatunk választ lakóink problémáira. Gondozottjaink miután a csoportokban fejlesztették magukat, megerősödtek lelkileg, sikeresebbek lehetnek emberi kapcsolataikban, további életükben.

A hajléktalan emberek legtöbbje azonban olyan rossz egészségi, mentális és higiénés állapotban kerül hozzánk, hogy már akarni sem tudnak. Az ő esetükben „elsősegélyre” és a bizalom fokozatos elnyerésére van szükség. Minden egyes embert az igényeinek megfelelő ellátásban kell részesítenünk és nem szabad abba a hibába esnünk, hogy mi mondjuk meg nekik mi a jó.

Együtt kell gondolkodni a lakókkal, és a munkatársaknak is egymással. A felmerülő problémákra együtt kell keresni a megoldást.

 

Szolgáltatások

 • az ételmelegítési, mosdási, mosási stb. lehetőségeket,
 • az értékmegőrzés, vagyis a személyes holmi elhelyezése zárható szekrényekben
 • az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást
 • szükség és lehetőség esetén vitaminokat, roboráló csomagot
 • tisztálkodási lehetőség: a melegvíz folyamatosan biztosított, textíliát, tusfürdőt, sampont, borotvát biztosítunk
 • közösségi együttlét
 • egyéni esetkezelés, szociális segítségnyújtás
 • hivatalos ügyekben segítségnyújtás

 

Egészségügyi ellátás:

 

Az intézmény orvosa hetente egyszer két órában tart rendelést az intézmény orvosi szobájában.

Az elsősegély feltételei adottak, az intézményben ápoló is dolgozik. Így a kliensek egészségi állapotát mód van rendszeresen ellenőrizni, nyomon követni.

Alapgyógyszerekkel rendelkezünk és felügyeljük az egyéni gyógyszerek szedését is.

Szükség esetén segítünk a szakorvoshoz történő eljutásban is.

 

Team:

 

Ügyfeleink halmozottan deprimáltak, többen mentális betegségekkel küzdenek, gyakoriak körükben az agresszív kitörések. Többségükre jellemző a hangulatingadozás, alvászavar, a frusztrációs toleranciaszint csökkenése, antiszociális viselkedés.

Csak türelemmel, következetességgel lehetünk a segítségükre. Ezért a kollégáinknak minden segítséget meg kell adnunk ehhez a nehéz munkához, fontos az emocionális teher oldása.

Munkatársaink számára rendszeres alkalmakat kell biztosítani a segítő tevékenységet érintő kérdések megtárgyalására:

 

 • szociális és mentális gondozás feltételeiről, gyakorlatáról és jellegéről szóló megbeszélések,
 • rendszeres alkalmak biztosítása egyéni és csoportos szupervízióra, csapatépítő tréningekre mentálhigiénés szakember segítségével; esetleg külső szakember bevonásával

 

 

Speciális Zsilip Szoba:

 

Férőhelyek száma: 14 fő (a téli időszakban történt felmérés alapján kb.ennyi azon utcán élő hajléktalan személyeknek a száma, akik nem hajlandók intézményi szolgáltatást igénybe venni)

 

A Speciális Zsilip Szoba – előzetes szükségletfelmérés meghatározása alapján- a téli időszak hat hónapjában, november elejétől április végéig, naponta 14 órában (18-08 óra között) tart nyitva.

 

Az Speciális Zsilip Szobák speciális feltételei:

 

 • Ezekre a beléptető szálláshelyekre kizárólag huzamosabb ideje közterületen élő emberek kerülhetnek be, szükség esetén utcai szociális segítő ajánlásával, támogatásával.
 • A bejutáshoz, bent tartózkodáshoz nem szükséges ÁNTSZ és TBC igazolás
 • Nem kell térítési díjat fizetni
 • Ha az elhelyezés lehetővé teszi, koedukáltan is működtethető
 • Elegendő üres hely esetén „csoportosan” is igénybe vehető
 • Saját személyes tárgyak, csomag, saját felelősségre a behozható, bent tartható
 • Az első napokban a mosdás, mosás hiánya, a kabátban-cipőben lefekvés tolerált
 • Ittasan is igénybe lehet venni (ha az másokat nem veszélyeztet)

 

 

Napközben és krízis időszakon túli üzemeltetés

 

 • Tatabánya területe közel 17 km hosszan nyúlik el.  Hajléktalan emberek részére szociális szolgáltatást nyújtó intézmények, a tervezett zsilip szobától 10-12 km-re találhatóak. A konténer napközben Nappali Melegedőként üzemel 6 órás nyitvatartással.
 • 2011 szeptemberétől a Nappali Melegedőben eddig nyújtott szolgáltatásokon kívűl (ételmelegítés, mosás, szárítás, tisztálkodás, telefonálás, ügyintézés,stb.) E-Pont várja a munkát kereső hajléktalanokat.
 • E-Pont szolgáltatásai: Álláskeresés, Munkahelykeresés, Elhelyezkedési tanácsadás, Pályaorientácó, Önéletrajz írás nyomtatási lehetőséggel.

 

Szakmai vezető:

Puskás Anikó

Tel: 34/511-028

E-mail: diszpecser@uszse.hu